Fondpaket med partners

Proaktivfonder

Proaktivförvaltning vänder sig till dem som vill ta del av aktiemarknadens potential utan att behöva utsätta sig för den fulla risken.

Tillsammans med Söderberg & Partners erbjuder vi fyra fonder med olika risknivåer: Proaktiv 75, Proaktiv 80, Proaktiv 85 samt Proaktiv 90. Söderberg & Partners bevakar löpande risken och gör nödvändiga omviktningar så att investerarna erhåller en så hög avkastning som möjligt till en på förhand bestämd risknivå. Söderberg & Partners utvärderar löpande de valda fonderna i utbudet och väljer sedan ut de som har bäst förutsättningar att ge framtida god avkastning i förhållande till risknivån.

Faktablad Proaktiv  75

Faktablad Proaktiv  80

Faktablad Proaktiv  85

Faktablad Proaktiv  90

Aktiv Allokering

Faktablad Movestic SICAV Aktiv Allokering 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.