Fondpaket med partners

Aktiv Allokering

Faktablad Movestic SICAV Aktiv Allokering 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.