Dokumentarkiv

Här hämtar du faktablad och prospekt för fonderna vi erbjuder. Du hittar även våra halv- och årsberättelser.

Faktablad Movestic SICAV

<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad%20Bygga.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Bygga</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad%20Bevara.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Bevara</a> </p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad_SICAV_Multifond_Forsiktig_Tillvaxt.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Multifond Försiktig</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad_SICAV_Multifond_Balanserad.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Multifond Balanserad</a> </p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad_SICAV_Multifond_Offensiv.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Multifond Offensiv</a> </p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Faktablad_SICAV_Aktiv_Allokering.pdf" target="_blank">Faktablad Movestic SICAV Aktiv Allokering</a> </p>

Prospekt Movestic SICAV

<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/Prospectus_MOVESTIC_SICAV_2014-05-22.pdf" target="_blank">Prospekt Movestic SICAV</a> </p>

Halvårsrapport och årsberättelse

<p><strong>Halvårsrapport </strong></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/Halv%C3%A5rsrapport%202010.pdf" target="_blank">Halvårsrapport 2010</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/Halv%C3%A5rsrapport_fonder2011.pdf" target="_blank">Halvårsrapport 2011</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/Halv%C3%A5rsrapport%20Fonder%20MKF%202012.pdf" target="_blank">Halvårsrapport 2012</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/Halv%C3%A5rsber%C3%A4ttelse%20Fonder%20MKF%202013.pdf" target="_blank">Halvårsrapport 2013</a></p>
<p><strong>Årsberättelse </strong></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/%C3%85rsber%C3%A4ttelse%202009%20Version%202010-04-19%20_2_.pdf" target="_blank">Årsberättelse 2009</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/%C3%85rsber%C3%A4ttelse%20fonder%202010.pdf" target="_blank">Årsberättelse 2010</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/%C3%85rsber%C3%A4ttelse%20Fonder%20MKF%202011.pdf" target="_blank">Årsberättelse 2011</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/arkiv/Sidor/MFA/%C3%85rsber%C3%A4ttelse%20Fonder%20MKF%202012.pdf" target="_blank">Årsberättelse 2012</a></p>
<p><a href="http://www.movestic.se/Arkiv/Sidor/MFA/%C3%85rsber%C3%A4ttelse%20Fonder%20MKF%202013.pdf" target="_blank">Årsberättelse 2013</a></p>
<p> </p>
<p><strong> </strong></p>