Våra fondpaket

Genom våra fondpaket tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompetens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Spara med lagom risk

Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång.

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension. 

Fonderna finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå du väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden har haft. Det unika med Movestic Avancera är att skyddet stiger när fondens kurs stiger till en ny högsta nivå. Skyddsnivån har inget tak och kan i en uppåtgående marknad efter en tid vara högre än det insatta kapitalet.

Läs mer om Movestic Avancera

Multifond Försiktig, Balanserad och Offensiv - fondpaket utifrån din riskaptit

Vi har tre paket som vi förvaltar utifrån den risk du önskar - Försiktig, Balanserad och Offensiv.

Den stora skillnaden mellan dessa tre paket är att Försiktig i normalfallet investerar två tredjedelar av kapitalet i ränte- och hedgefonder. Balanserad investerar 40-60 procent i aktiefonder och Offensiv investerar i normalfallet enbart i aktiefonder. 

Din försäkringsförmedlare hjälper dig att välja rätt.

Multifond Försiktig

Kan passa dig som vill ha en trygg placering med långsiktigt stabil värdeutveckling.

Multifond Balanserad

Kan passa dig som är beredd att ta lite risk för att ha möjlighet till god avkastning.

Multifond Offensiv

Kan passa dig som vill ta lite högre risk för att öka möjligheten till högre avkastning.


Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.

Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.