Våra fondpaket

Genom våra fondpaket tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompetens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Bygga och Bevara - två mycket populära fondpaket

Låt oss ta hand om och vårda ditt kapital.

Nyckeln till en långsiktigt stabil och hög avkastning är professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna. Det är precis vad vi erbjuder dig i våra två fondpaket - Bygga och Bevara.

Vi har tagit fram Bygga för dig som har längre kvar till pension och som kommer att månadsspara i många år framöver. Bevara har vi tagit fram för dig som redan hunnit bygga upp ett kapital som du vill bevara och utveckla med lägre risk.

Bygga - för pengar du kan låta växa länge

Om du är ute efter att bygga upp ett nytt kapital kan Bygga vara ett bra alternativ. I Bygga har du chans till högre avkastning, utan att behöva ta en allt för hög risk. Perfekt för ditt regelbundna sparande.

Bevara – för ditt redan upparbetade kapital

Om du vill bevara ett kapital som du redan arbetat upp, och samtidigt ha bra förutsättningar för att få det att växa ytterligare, kan Bevara vara ett bra alternativ för dig. Bevara är också lämplig om du har en klumpsumma att placera, och vill göra det med viss försiktighet.


Multifond Försiktig, Balanserad och Offensiv - fondpaket utifrån din riskaptit

Vi har tre paket som vi förvaltar utifrån den risk du önskar - Försiktig, Balanserad och Offensiv.

Den stora skillnaden mellan dessa tre paket är att Försiktig i normalfallet investerar två tredjedelar av kapitalet i ränte- och hedgefonder. Balanserad investerar 40-60 procent i aktiefonder och Offensiv investerar i normalfallet enbart i aktiefonder. 

Din försäkringsförmedlare hjälper dig att välja rätt.

Multifond Försiktig

Kan passa dig som vill ha en trygg placering med långsiktigt stabil värdeutveckling.

Multifond Balanserad

Kan passa dig som är beredd att ta lite risk för att ha möjlighet till god avkastning.

Multifond Offensiv

Kan passa dig som vill ta lite högre risk för att öka möjligheten till högre avkastning.


Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.

Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.