Våra fondpaket

Genom våra fondpaket tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompetens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondpaket där vi tar hand om och vårdar ditt kapital

Genom våra fondpaket tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompentens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Med våra fondpaket får du:

  • Tillgång till bra fondförvaltare med dokumenterad förvaltningskompetens och gott resultat. 
  • Riskspridning genom placeringar i fonder med olika tillgångsslag och avkastningsmönster. 
  • Kontinuerlig översyn och justering av fondsammansättningen med anledning av att marknaden förändras och fondernas samspel förändras.

Spara med lagom risk

Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång.

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension. 

Fonderna finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå du väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden har haft. Det unika med Movestic Avancera är att skyddet stiger när fondens kurs stiger till en ny högsta nivå. Skyddsnivån har inget tak och kan i en uppåtgående marknad efter en tid vara högre än det insatta kapitalet.

Läs mer om Movestic Avancera

Movestic Försiktig, Balanserad, Offensiv och Global ESG - fondpaket utifrån din riskaptit

Vi har olika paket som vi förvaltar baserat på den risk du önskar - Försiktig, Balanserad, Offensiv och Global ESG.

Vi förvaltar fyra fondportföljer, alla fyra med olika inriktningar. Lågriskalternativet är Movestic Försiktig, mittenalternativet Movestic Balanserad och alternativet med högre risk är Movestic Offensiv. Movestic Global ESG är ett globalt hållbart alternativ.

Din försäkringsförmedlare hjälper dig att välja rätt.

Movestic Försiktig

Kan passa dig som vill ha en trygg placering med långsiktigt stabil värdeutveckling.

Movestic Balanserad

Kan passa dig som är beredd att ta lite risk för att ha möjlighet till god avkastning.


Movestic Offensiv

Kan passa dig som vill ta lite högre risk för att öka möjligheten till högre avkastning.

Movestic Global ESG

Kan passa dig som vill ha en global hållbarhetsfond.


Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.

Spara i våra fondpaket hos Movestic Liv & Pension

Prata med din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta Movestic Liv & Pension på 08-120 39 320 om du saknar förmedlare.