Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Global om att inget värde kommer att sättas i fonden den 17 januari på grund av helgdag i USA. Nästa handelsdag i fonderna är därför den 18 januari.

X