Movestic Fonder informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 6 Juni på grund av bankhelgdag i Sverige. Nästa handelsdag blir därför den 7 Juni för samtliga fonder.

X

PRIIPS-resultat

Här presenteras tidigare resultat för Movestics fonder och månatliga beräkningar för resultatscenarier som ingår i PRIIPS-faktabladet. Du hittar också alla historiska beräkningar för resultatscenarier.

April 2023 - Information om tidigare resultatscenarier

Mars 2023 - Information om tidigare resultatscenarier

2023 - Information om tidigare resultat

Detta är ett marknadsföringsmaterial. Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväl som öka. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För varje fond finns en informationsbroschyr och ett fondfaktablad tillgängligt på svenska att ladda hem från Movestic Fonder.