Movestic Fonder informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 6 Juni på grund av bankhelgdag i Sverige. Nästa handelsdag blir därför den 7 Juni för samtliga fonder.

X

Månadsrapporter

Här hittar du månadsrapporter för våra fonder. Rapporterna innehåller bland annat fondens utveckling, fördelning och hållbarhetsinformation. Du hittar dessutom kvartalsrapporter.

Kvartalsrapporter 2021