Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 4 juli på grund av bankhelgdag i USA. Fonderna investerar i stor del i värdepapper som handlas på den amerikanska marknaden. Nästa handelsdag blir därför 5 juli.  

X
Om Movestic Kapital
Om Movestic Kapitalförvaltning
Vår målsättning är att ta fram intressanta fondlösningar som utmanar marknadens befintliga utbud och skapar mervärde för våra kunder.
Vi är Movestic Kapitalförvaltning
Movestic Kapitalförvaltning är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange. Vår styrelse har sitt säte i Stockholm. Vi är ett fondbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Vi har följande tillstånd

  • Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §

 

vi är kapitalförvaltning
Fondlista
Fondlista
Se de fonder som finns valbara i Kapitalförvaltnings utbud.
Fondpaket
Våra fonder
Genom våra fonder tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompetens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning.
Fondpaket
Investera i fonder
Du får tillgång till våra fondpaket genom att välja Movestic Liv & Pension för ditt pensionssparande eller sparande i kapitalförsäkring.

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780