Årsredovisning

Årsredovisning för Movestic Kapital

Årsredovisningen innehåller information som ska offentliggöras årligen i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR).

Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2018-12-31
Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2017-12-31
Årsredovisning Movestic Kapitalförvaltning 2016-12-31

Årsredovisning fonder

Halvårsredovisning 2019-06-30

Halvårsredovisning 2018-06-30
Helårsredovisning 2018

Halvårsredovisning 2017-06-30
Helårsredovisning 2017