Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 4 juli på grund av bankhelgdag i USA. Fonderna investerar i stor del i värdepapper som handlas på den amerikanska marknaden. Nästa handelsdag blir därför 5 juli.  

X

Hållbarhet på Movestic

Vi på Movestic vet värdet av långsiktighet eftersom vi verkar i en förtroendebransch som skapar värden och trygghet för våra kunder.

Movestic grundar sig på gott affärsmannaskap och ett ansvarsfullt företagande vilket innefattar såväl ett professionellt och långsiktigt förhållningssätt till kunder, medarbetare och samarbetspartners med respekt för samhälle och miljö. 

Policy för hållbara investeringar

Movestic Kapitals hållbarhetsarbete

Ersättningsstrukturen till Movestic Kapitalförvaltnings anställda är konstruerad på sådant sätt att den inte ska uppmuntra till något överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker. Ersättningsstrukturen är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker. 

Klagomålshantering
Hantering av klagomål
Läs Movestic kapitalförvaltning klagomålshantering

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780