Hållbarhet på Movestic

Vi på Movestic vet värdet av långsiktighet eftersom vi verkar i en förtroendebransch som skapar värden och trygghet för våra kunder.

Movestic grundar sig på gott affärsmannaskap och ett ansvarsfullt företagande vilket innefattar såväl ett professionellt och långsiktigt förhållningssätt till kunder, medarbetare och samarbetspartners med respekt för samhälle och miljö. 

 

Movestic Fonders hållbarhetsarbete

 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 

Redogörelse huvudsakliga negativa konsekvenser

 

 

Hållbarhetsrisker i ersättningspolicyn

Som hållbarhetsfaktorer räknas miljörelaterade, sociala och personalrelaterade faktorer, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. 

För Movestic Fonders fonder upprättas hållbarhetsprofiler som innebär att hänsyn tas till hållbarhetsfaktorer för de investeringar som görs. Ersättning till bolagets anställda är aldrig strukturerad på ett sätt att den stimulerar till onödigt risktagande, varken av hållbarhetsrisker eller andra risker.

 

 

Klagomålshantering
Hantering av klagomål
Läs Movestic Fonders klagomålshantering

Om Movestic Fonder

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Movestic Fonder AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer föreningens kod och riktlinjer.

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket.

Movestic Fonder AB

Mail: info@movesticfonder.se
Telefon: 08 - 120 392 00

Read about us in english