Movestics egenförvaltade fonder
Vår målsättning är att ta fram intressanta fondlösningar som utmanar marknadens befintliga utbud och skapar mervärde för våra kunder.
Fondlösningar där vi tar hand om ditt kapital
Vi förvaltar fonder som är en del av de produkter som finns i Movestic Liv & Pensions fondutbud.

Genom våra fondlösningar tar vi hand om ditt sparkapital. Med vår förvaltningskompentens skapar vi förutsättningar för en långsiktigt stabil och hög avkastning genom professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna.

Med våra fonder får du: 

  • Tillgång till bra fondförvaltare med dokumenterad förvaltningskompetens och gott resultat
  • Riskspridning genom placeringar i fonder med olika tillgångsslag och avkastningsmönster
  • Kontinuerlig översyn och justering av fondsammansättningen med anledning av att marknaden förändras och fondernas samspel förändras

Se handelskalender för våra fonder

Se månadsrapporter för våra fonder

 

Våra fonder

Movestic Försiktig

Informationsbroschyr för våra fonder

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Movestic Balanserad

Informationsbroschyr för våra fonder

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Movestic Offensiv

Informationsbroschyr för våra fonder

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Movestic Global Hållbar

Informationsbroschyr för våra fonder

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Movestic Global

Informationsbroschyr för våra fonder

-Bilaga till informationsbroschyr miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

 

Movestic Avancera

Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång. Läs mer hos Movestic Liv & Pension 

 
Tänk på att: historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om Movestic Fonder

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Movestic Fonder AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer föreningens kod och riktlinjer.

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Fonder AB

Mail: info@movesticfonder.se
Telefon: 08 - 120 392 00

Read about us in english