Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalendern uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2022

Movestic

Global Hållbar

Movestic
Offensiv
Movestic
Försiktig
Movestic
Balanserad

Movestic 

Global

Januari 3, 6, 17 3, 6, 17 3, 6, 17 3, 6, 17  6, 17
Februari 21 21 21 21 21
Mars          
April 15, 18 15, 18 15, 18 15, 18 15, 18
Maj 2 ,6, 30 2 ,6, 30 2 ,6, 30 2 ,6, 30 6, 30
Juni 2, 3, 6, 20, 24 2, 3, 6, 20, 24 2, 3, 6, 20, 24 2, 3, 6, 20, 24 6, 20, 24
Juli 4 4 4 4 4
Augusti 29 29 29 29  
September 5 5 5 5 5
Oktober 10 10 10 10 10
November 11, 24 11, 24 11, 24 11, 24 11, 24
December 26 ,27 26 ,27 26 ,27 26 ,27 26