Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalender uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2020

Movestic

Global ESG

Movestic
Offensiv
Movestic
Försiktig
Movestic
Balanserad

Movestic 

Global

Januari 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6  
Februari          
Mars          
April 10, 13 10, 13 10, 13 10, 13  
Maj 8, 21, 25 8, 21, 25 8, 21, 25 8, 21, 25  
Juni 19 19, 23 19, 23 19, 23  
Juli 3 3 3 3  
Augusti 31 31 31 31  
September 7 7 7 7 7
Oktober          
November 26 26 26 26 26
December 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31 24, 25, 28, 31 24,25,28,31