Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalendern uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2023

Movestic

Global Hållbar

Movestic
Offensiv
Movestic
Försiktig
Movestic
Balanserad

Movestic 

Global

Januari 2, 6, 16 2, 6, 16 2, 6, 16 2, 6, 16  2, 6, 16
Februari 20 20 20 20 20
Mars          
April 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10 7, 10
Maj 1, 8, 18, 29 1, 8, 18, 29 1, 8, 18, 29 1, 8, 18, 29 1, 18, 29
Juni 6, 19, 23 6, 19, 23 6, 19, 23 6, 19, 23 6, 19, 23
Juli 4 4 4 4 4
Augusti 28 28 28 28  
September 4 4 4 4 4
Oktober 9 9 9 9 9
November 11, 23 11, 23 11, 23 11, 23 11, 23
December 25, 26 25, 26 25, 26 25, 26 25, 26