Handelskalender

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Kalendern uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel.
2024

Movestic

Global Hållbar

Movestic
Offensiv
Movestic
Försiktig
Movestic
Balanserad

Movestic 

Global

Januari 1, 15 1, 15 1, 15 1, 15  1, 15
Februari 19 19 19 19 19
Mars 29 29 29 29 29
April 1 1 1 1 1
Maj 1,6,9,27 1,6,9,27 1,9,27 1,6,9,27 1,9,27
Juni 6,19,21 6,19,21 6,19,21 6,19,21 6,19,21
Juli 4 4 4 4 4
Augusti 26 26   26  
September 2 2 2 2 2
Oktober          
November 28 28 28 28 28
December 24,25,26 24,25,26 24,25,26 24,25,26 24,25,26