Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Global, Movestic Global ESG, Movestic Balanserad, Movestic Offensiv och Movestic Försiktig om att inget värde kommer att sättas i fonden den 18 januari på grund av helgdag i USA. Fonderna är till stor del investerade i värdepapper som handlas på USA-börsen. Nästa handelsdag i fonderna är därför 19 januari.

X
Om cookies
Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att alla som besöker en webbplats ska informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators minne och försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används inga permanenta cookies, utan endast temporära (sessionscookies). När du är inloggad gör temporära cookies att din inloggning sparas under ditt besök, och du behöver med andra ord inte ange ditt användarnamn och lösenord vid varje sidväxling. Samtliga sparade cookies tas bort vid utloggning, eller när du stänger din webbläsare.

Ingen personlig information sparas i cookies, och information om besökaren kan inte sparas.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies.