Välkommen till Movestic Kapitalförvaltning

Förvaltningsbolaget inom Movestickoncernen.
Bygga och Bevara - två mycket populära fondpaket

Med fondpaketen tar vi hand om och vårdar ditt kapital. Passar för pengar du kan låta växa länge och för ditt redan upparbetade sparkapital.

Bygga och Bevara
Bygga och Bevara - två mycket populära fondpaket

Med fondpaketen tar vi hand om och vårdar ditt kapital. Passar för pengar du kan låta växa länge och för ditt redan upparbetade sparkapital.

Bygga och Bevara

Fondpaket utifrån din riskaptit

Med Movestic Liv & Pensions prisbelönta fondutbud som utgångspunkt förvaltar vi tre fondpaket utifrån den risknivå du önskar - Försiktig, Balanserad och Offensiv.

Bygga och Bevara - optimera ditt sparande med färdiga fondpaket

Nyckeln till en långsiktigt stabil och hög avkastning är professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna. Det är precis vad våra experter erbjuder dig i våra fondpaket - Bygga och Bevara.

Du köper fondpaketen hos
Movestic Liv & Pension

Hos Movestic Liv & Pension får du tillgång till ett heltäckande sortiment av sparprodukter och trygghetsförsäkringar. När du har valt dem för ditt sparande får du tillgång till våra fondpaket.