Movestic Kapitalförvaltning informerar alla andelsägare i fonden Movestic Balanserad, Försiktig, Offensiv, Global samt Global Hållbar om att inget värde kommer att sättas i fonderna den 4 juli på grund av bankhelgdag i USA. Fonderna investerar i stor del i värdepapper som handlas på den amerikanska marknaden. Nästa handelsdag blir därför 5 juli.  

X
Begränsning av tillåtna andelsägare
Enligt den amerikanska skatte- och värdepapperslagstiftningen har inte amerikanska medborgare respektive fysiska/juridiska personer med säte/hemvist i USA rätt att inneha fondandelar i Movestic Kapitalförvaltnings fonder.

Förändringarna i den amerikanska lagstiftningen kan påverka fonden och dess andelsägare negativt. För att förhindra att fonden eller dess andelsägare ska belastas med fler avgifter eller skatter är det nödvändigt att införa dessa begräsningar av andelsägare.

Om en befintlig andelsägare bosätter sig i USA, får amerikanskt medborgarskap eller blir skatteskyldig i USA har Movestic Kapitalförvaltning rätt att omedelbart lösa in kundens andelar. Movestic Kapitalförvaltning ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som uppstår med anledning av inlösningen.

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket. Har du några klagomål, finner du mer information här

Movestic Kapitalförvaltning

Mail: order@movestickapital.se 
Telefon: 08 - 120 392 00

 

 

Read about us in english

Om Movestic Kapitalförvaltning

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780