Begränsning av tillåtna andelsägare
Enligt den amerikanska skatte- och värdepapperslagstiftningen har inte amerikanska medborgare respektive fysiska/juridiska personer med säte/hemvist i USA rätt att inneha fondandelar i Movestic Fonders fonder.

Förändringarna i den amerikanska lagstiftningen kan påverka fonden och dess andelsägare negativt. För att förhindra att fonden eller dess andelsägare ska belastas med fler avgifter eller skatter är det nödvändigt att införa dessa begräsningar av andelsägare.

Om en befintlig andelsägare bosätter sig i USA, får amerikanskt medborgarskap eller blir skatteskyldig i USA har Movestic Fonder rätt att omedelbart lösa in kundens andelar. Movestic Fonder ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som uppstår med anledning av inlösningen.

Om Movestic Fonder

Vi är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. 

Movestic Fonder AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer föreningens kod och riktlinjer.

Vi är ett dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB som ägs av Chesnara, ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på chesnara.co.uk

Organisationsnummer: 556760-8780

Kontakt

Kontakta din försäkringsförmedlare eller kontakta Movestic Liv & Pension om du vill spara i våra fonder eller ett av våra fondpaket.

Movestic Fonder AB

Mail: info@movesticfonder.se
Telefon: 08 - 120 392 00

Read about us in english